Bezpieczny ośrodek

Bezpieczny ośrodek

BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKCIE - PROCEDURY anty COVID 19

Szanowni Goście,
chcąc zadbać o Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym Obiekcie oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości w Obiekcie, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO, sanepidu i systematycznie kontrolowane przez Obsługę Obiektu. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym Ośrodku był przede wszystkim bezpieczny, jak również spokojny i pozostawił miłe wspomnienia.

1. OŚRODEK

1. Bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia. Ponadto Ośrodek jest pod stałym nadzorem i współpracą z Sanepidem w Kołobrzegu oraz Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie.
2. Wszystkie pomieszczenia Obiektu są systematycznie dezynfekowane przez Obsługę Ośrodka. Ponadto na co dzień dokonywana jest regularna, bieżąca dezynfekcja certyfikowanymi środkami, pomieszczeń ogólnodostępnych przez personel Obiektu.

2. RECEPCJA

1. Możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu Gościa do Ośrodka; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do Obiektu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik Obiektu.
2. W przypadku pojawienia się Gościa w Obiekcie z objawami choroby, Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.
3. Stosowanie przez pracowników obsługi Obiektu maseczek, rękawiczek.
4. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 1 Gość.
5. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, klawiatury z czytnikiem, poręczy, terminali, itp. w Obiekcie.
6. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce - minimum 2 metry.
7. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przed wejściem na recepcję oraz na recepcji.
8. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w Obiekcie.

3. POKÓJ HOTELOWY

1. Obowiązkowe dezynfekcje każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w Ośrodku po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
2. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.
3. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się tylko na życzenie przy dłuższym pobycie, podczas nieobecności Gościa w pokoju.
4. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
5. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych.

4. STOŁÓWKA

1. Możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowym termometrem) przy przyjściu Gościa do stołówki, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych Personel uniemożliwia przebywanie Gościa na stołówce. Procedura może być powtórzona - decyduje osoba z Personelu Ośrodka.
2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do stołówki.
3. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami na stołówce.
4. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, porcelany itp., wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
5. Stosowanie przez pracowników restauracji maseczek oraz rękawiczek.
6. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

5. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy każdym wejściu do Obiektu.
2. Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, kącik zabaw.
3. Regularna dezynfekcja toalet w Obiekcie.

6. PRACOWNICY

1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach/przyłbicach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników Obiektu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
3. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu. 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu Ośrodka, szatniach.
5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
6. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej odległości.

Noclegi Ustronie Morskie na Fb Zadzwoń i zarezerwuj juz teraz: Zadzwoń i zapytaj o nocleg nad morzem502 256 742