Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO - Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych oraz monitoringu Obiektu.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art.13 ust. 1,2, art.14 ust. 1,i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), Administrator ochrony danych osobowych (zwany dalej ADO) informuje, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest PPUH Sylwia Makara z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich (66-500) przy ul. Południowej 7/2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się na adres e- mail: biuro@azalia-ustronie.pl lub pisemnie na adres: P.P.U.H. Sylwia Makara, 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Południowa 7/2 z dopiskiem "dane osobowe".

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Panią(-em), a O.W. "AZALIA" w Ustroniu Morskim, przy ul. Chrobrego 11 umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na Pani/Pana życzenie są świadczone przez O.W. "AZALIA". Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. b ,c RODO.

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- inkasa opłaty klimatycznej na podstawie UCHWAŁY Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;
- przekazania do GUS danych o miejscu stałego zamieszkania gościa hotelowego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 837);
- zabezpieczenia mienia i osób przebywających w pensjonacie;
- ustalenia wieku dzieci i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych zbierana jest data dzieci;
- uzyskania karty stałego klienta;
- zapewnienia lepszej organizacji pracy pensjonatu;
- jak również w celu zapewnienia stronom, prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w O.W. "AZALIA".

4. ADO może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych i handlowych w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i handlowych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, która znajduje się na odwrocie karty pobytu. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5. Udostępnienie danych możliwe jest podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom uczestniczącym w realizacji usług oraz następującym kategoriom odbiorców:

a. Firmom księgowym,
b. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z O.W. "AZALIA",
c. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarzadzanie infrastruktury IT Pensjonatu,
d. Firmom kurierskim i pocztowym,
e. Biurom podróży.

6. W przypadku zarezerwowania noclegu w O.W. "AZALIA" za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do O.W. "AZALIA" przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numeru telefonu Gościa.

7. O dokładnym źródle, z którego O.W. "AZALIA" pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np. prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora.

9. ADO informuje również, że na terenie O.W. "AZALIA" prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez O.W. "AZALIA".

10. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. c, d RODO.

11. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym jak 30 dni od momentu zapisu.

12. W związku z prowadzonym monitoringiem posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do danych osobowych, jednakże dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. ADO informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw trzecich.

14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna dot. monitoringu


 


Używając strony internetowej www.azalia-ustronie.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony www.azalia-ustronie.pl.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony.

W jakim celu używamy ciasteczek?

Używamy m.in.

• systemu Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę aby dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających.
• Wykorzystujemy również technologię firmy Google w celu przedstawienia lokalizacji naszego ośrodka na mapie.
• mechanizmu sesji do poprawnej obsługi okienka informacyjnego (rodo, cookies)
• mechanizmu sesji do poprawnej obsługi promowanych informacji/komunikatów (ekran startowy - okazjonalnie).

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Więcej informacji o ciasteczkach możesz przeczytać pod następującymi adresemi:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
http://wszystkoociasteczkach.pl/

Noclegi Ustronie Morskie na Fb Zadzwoń i zarezerwuj juz teraz: Zadzwoń i zapytaj o nocleg nad morzem502 256 742